Objektif:

1.       Untuk memahami tentang diri mereka sendiri dari aspek kerohanian dan memahami personalti rakan sekerja.

2.       Memperkasakan kekuatan rohani untuk mencapai matlamat kerjaya dan peribadi.

3.       Menguatkan keyakinan diri dalam mencapai kecemerlangan dalam aspek kehidupan.

4.       Mengenalpasti dan mengatasi halangan dalam komunikasi efektif.

5.       Supaya peserta dapat menggunakan Hukum Pembelajaran sebagai alat yang efektif untuk memotivasikan diri sendiri, keluarga dan rakan sekerja.

6.       Memupuk sikap positif di tempat kerja.

7.       Membina kepercayaan dalam kumpulan.

 

Kandungan Kursus:

1.       Hukum Pembelajaran.

2.       Membina Pandangan Alam berteraskan Ketuhanan.

3.       Pengukuhan Pengaruh Positif.

4.       Tips Komunikasi Interpersonal.­­­