Objektif: 

1.       Membantu guru-guru memahami peranan dan tanggungjawab sebagai Khalifah Allah dan bagaimana ia boleh menjadi faktor  pendorong yang kuat dalam mendidik anak-anak.

2.       Membantu guru-guru memahami bagaimana pembelajaran dan pembentukan personality berlaku dan bagaimana untuk menggunakan ilmu ini untuk membentuk anak-anak secara berkesan.

3.       Membantu guru-guru mempelajari teknik mudah dan berkesan untuk membesarkan anak-anak berdasarkan pengaruh positif yang selaras dengan ajaran dan cara Rasulullah S.A.W.

 

Kandungan Kursus:

1.       Pandangan Alam & Konsep Khalifah.

2.       Hukum Pembelajaran.

3.       Pengukuhan Pengaruh Positif.

4.       Aplikasi Kaedah Khalifah di dalam Kelas.

5.       Mengajar Kaedah Khalifah kepada Pelajar.