Objektif:

1.     Membantu Ibubapa memahami peranan dan tanggungjawab sebagai Khalifah Allah dan bagaimana ia boleh menjadi faktor  pendorong yang kuat dalam mendidik anak-anak.

2.   Membantu ibubapa memahami bagaimana pembelajaran dan pembentukan personality berlaku dan bagaimana untuk menggunakan ilmu ini untuk membentuk anak-anak secara berkesan.

3.   Membantu Ibubapa mempelajari teknik mudah dan berkesan untuk membesarkan anak-anak berdasarkan pengaruh positif yang selaras dengan ajaran dan cara Rasulullah S.A.W.

 

Kandungan Kursus:

1.       Pandangan Alam & Konsep Khalifah.

2.       Hukum Pembelajaran.

3.       Hukuman dan Ganjaran.

4.       Tips keibubapaan kaedah Khalifah.